Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 số 2 cho trẻ

Chuyên mục: Đề thi 06/09/2016
826 views

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 số 2 cho trẻ em với những dạng bài tập đơn giản và phù hợp với chương trình học tiếng Anh lớp 1 cho trẻ em. 

 

Đối với đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 1 số 2 này các em sẽ hoàn thiện những đề thi tiếng Anh và có kèm theo đáp án giúp các em so sánh kết quả của quá trình làm bài kiểm tra.

 

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 số 2 cho trẻ

 

Trong nội dung này các em sẽ hoàn thiện 3 bài tập và đáp án phía dưới sẽ giúp các em so sánh kết quả một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Để học tiếng Anh lớp 1 hiệu quả các em hãy hoàn thành những bài học và những bài kiểm tra trong các bộ đề thi tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn.

Bài 1: Đánh dấu vào đáp án đúng

1.

Draw a picture

Put away your book

2.

It’s a red marker

It’ s a red triangle.

3.

This is a blue rectangle.

This is a white oval.

4.

Let’s make a line

Let’s sit down.

Bài 2: Tích vào câu hỏi đúng

1.How are you?

I’m OK. Thank you.

What’s your name?

2.What’s this?

It’s purple.

What color is it?

3.Is this a square?

Yes, it is.

What color is it?

4.Is this a heart?

It’s a circle.

What’s this?

Bài 3: Hoàn thành câu

1. Hello, How _____ you? - I’m fine, thanks.

2. What ________ is this? - It’s black.

3. Is this an oval? - No, it ______ . It’s a star.

4. Please, point the __________

5. Is this a brown desk?  - Yes, ________ .

6. What is this? - It’s a __________ .

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 số 2 cho trẻ

Bài 1: Đánh dấu vào đáp án đúng

1. Put away your book

2. It’ s a red triangle

3. This is a blue rectangle

4. Let’s make a line

Bài 2: Tích vào câu hỏi đúng

1. How are you?

2. What’s this?

3. Is this a square?

4. What’s this?

Bài 3: Hoàn thành câu

1. are

2. color

3. isn't

4. poster

5. it is

6. computer

Với những bài kiểm tra tiếng Anh lớp 1 thì các em có thể ôn tập lại những kiến thức tiếng Anh mà mình đã học trong các bài học của mình Có rất nhiều chương trình học tiếng Anh lớp 1 phù hợp cho các em, với những bài học được cập nhật liên tục thì Alokiddy đang là đơn vị đi đầu trong dạy tiếng Anh cho trẻ em. Học tiếng Anh cho trẻ em sẽ không còn là một bài toán khó nếu các bạn lựa chọn cho các em phương pháp học hiệu quả cũng như chương trình học phù hợp.