Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Chuyên mục: Dạy trẻ ngữ pháp 05/10/2016
1910 views

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Bài học mạo từ trong tiếng Anh là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Học ngữ pháp tiếng Anh các bạn phải nắm vững những mạo từ tiếng Anh và cách sử dụng chúng đúng nhất.

 

Điều đặc biệt của mạo từ đó là nó không phải là một loại từ riêng biệt, ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ.

Khi học tiếng Anh cho trẻ em thì ngay từ những bài học đầu dành cho trẻ em các bạn cần dạy cho các em những nội dung về cách sử dụng đúng nhất của mạo từ. Bài học về mạo từ trong tiếng Anh phù hợp cho các em học tiếng Anh lớp 1, 2,3,4,5 trở lên. Đối với tiếng Anh cho trẻ em thì học cách sử dụng của mạo từ rất quan trọng.

 

Các loại mạo từ trong tiếng Anh

 

Tiếng Anh chỉ có 3 loại mạo từ đó là Mạo từ xác định (Denfinite article): the Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an.

Đối với 3 loại mạo từ trong tiếng Anh việc học vững, sử dụng đúng cũng đòi hỏi người học cần có một quá trình học tập nghiêm túc.

 

 

Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

 

Mạo từ được chia thành 3 loại và cách sử dụng của mạo từ chúng ta cũng sẽ học theo 3 loại này.

 

1.Cách sử dụng mạo từ bất định a/an

 

Về cách sử dụng của 2 mạo từ này như sau:

-Mạo từ a/an được dùng trước sự vật, sự việc được kể đến lần đầu tiên.

Ví dụ:

I live in a house near a shop. S

- Mạo từ a/an được sử dụng khi nói về nghề nghiệp

Ví dụ:

I’m a student.

My brother is an architect.

-Mạo từ a/an được sử dụng trong các cụm từ/ từ chỉ lượng

ví dụ:

a pair of/ a little/ a few/ a thousand…

-Hai mạo từ này cũng được sử dụng trong câu cảm thán what a + noun What a beautiful flower! What a great party!

Chú ý: Mạo từ "an" được được sử dụng đứng trước các danh từ có phát âm bắt đầu bằng những nguyên âm u,e,o,a,i

 

 

2.Cách sử dụng mạo từ xác định The

 

Mạo từ “the” được sử dụng trong các trường hợp sau:

-Mạo từ này được sử dụng để nhắc đến sự vật, sự việc kể đến lần thứ 2

Ví dụ:

She has two children: a son and a daughter. The son is a pupil. The daughter is very small.

-The được sử dụng để kể đến những yếu tố duy nhất như the sun, the moon, the earth, the sea…

-Mạo từ sử dụng đi với tính từ như The rich, The poor...

-Mạo từ được dùng để chỉ biển, sông, khách sạn, quán bar, tên ban nhạc, tên các dãy núi

Ví dụ: the Nile, the Huong Giang hotel, the Mekong river, the Himalaya

-Mạo từ được sử dụng để chỉ quốc tịch: the Vietnamese, the Japanese……..

-Mạo từ được sử dụng trước tên của tập hợp nhiều bang, nhiều nước: the Asian , the United Nations, the United States

 

Một số trường hợp không sử dụng mạo từ a/ an, the

 

Mạo từ không được sử dụng trong hai trường hợp sau:

-Trước danh từ đếm được, danh từ không đếm được nói chung Books are good friends. Milk is good for you.

-Trước một số danh từ chỉ tên nước, đường phố, thị xã, ngôn ngữ, sân bay, nhà ga, bữa ăn, núi

Để học ngữ pháp tiếng Anh trẻ em hiệu quả các bạn hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn. Tại Alokiddy, những bài học ngữ pháp tiếng Anh được chia thành từng lớp học với những trình độ học tiếng Anh phù hợp cho các em. Với tiếng Anh lớp 1, lớp 2 các em sẽ có những nội dung học ngữ pháp đơn giản hơn. Còn đối với tiếng Anh lớp 4, lớp 5 ngữ pháp dành cho các em lại có những mức độ khó khác nhau. Hãy cho trẻ học ngay tại Alokiddy để có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh mới nhé!