Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng

Chuyên mục: Dạy trẻ ngữ pháp 16/11/2016
634 views

Trong ngữ pháp tiếng Anh thì các thì là một trong những nội dung quan trọng mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững. 

 

Trong các nội dung trước Alokiddy đã gửi tới các bạn và các em học sinh những thì ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất, trong nội dung bài học này Alokiddy sẽ gửi tới các em thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng. Đối với thì ngữ pháp tiếng Anh này, các em học sinh học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4 trở lên đều có thể học tốt.

 

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng

 

Khác với thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động đã và đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành đồng khác đã xảy ra và cũng đã kết thúc trong quá khứ.

 

 

Đối với thì ngữ pháp tiếng Anh này các em cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau:

1.Cấu trúc ngữ pháp thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

-Câu khẳng định: S + had + been + V-ing

Ví dụ: They had been working very hard before we came.

-Câu phủ định: S + hadn’t + been + V-ing

Ví dụ: My father hadn’t been doing anything when my mother came home

-Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t

Ví dụ: Had she been watching TV for 4 hours before she went to eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t

2.Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Để nắm vững được thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn này các em cần chú ý đến những cách sử dụng cơ bản sau của thì ngữ pháp tiếng Anh này:

 

 

-Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ:  He had been typing for 3 hours before he finshed his work. (Cậu ta đã đánh máy suốt 3 tiếng đồng hồ trước khi hoàn thành xong công việc.)

-Nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong quá khứ.

Ví dụ: This morning he was very tired because he had been working very hard all night. (Sáng nay anh ấy rất mệt bởi vì anh ấy đã làm việc vất vả cả đêm.)

-Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: My father had been driving for 2 hours before 11pm last night. (Bố tôi đã  lái xe liên tục 2 tiếng đồng hồ trước thời điểm 11h tối hôm qua.)

Với những cách sử dụng này thì thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn đã khó hơn các thì khác, vì vậy các em nhỏ cần nắm vững những cấu trúc cũng như cách sử dụng của thì này để học tốt tiếng Anh nhé. Để học tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả các bạn có thể có trẻ học ngay tại Alokiddy.com.vn với những nội dung học tiếng Anh phù hợp với trình độ của từng em nhỏ.