Cách sử dụng Must và Have to trong ngữ pháp tiếng Anh

Chuyên mục: Dạy trẻ ngữ pháp 24/11/2016
943 views

Trong ngữ pháp tiếng Anh ngoài các thì ngữ pháp cơ bản, người học tiếng Anh cũng cần nắm vững những kiến thức liên quan khác. Một trong những kiến thức tiếng Anh cần học đó là cách sử dụng của Must và Have to. 

Đối với tiếng Anh cho trẻ em, cách sử dụng Must và Have to các em cần nắm vững để học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

 

Cách sử dụng Must và Have to trong ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho các em về phân biệt ý nghĩa cũng như cách sử dụng đúng nhất của hai từ loại này. Đối với cách sử dụng ngữ pháp của hai từ loại này các em học sinh học tiếng Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5 có thể nắm vững.

 

Cách sử dụng Must và Have to trong ngữ pháp tiếng Anh

 

Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh, các em học sinh cần nắm vững những kiến thức về các thì ngữ pháp cơ bản và cách hình thành câu. Để giúp các em học tốt hơn, Alokiddy gửi tới các em cách sử dụng của hai từ loại tiếng Anh cần ghi nhớ Must và Have to.

 

Must và Have to đều là hai động từ khuyết thiếu mang ý nghĩa là “Phải” . Tuy nhiên, cách sử dụng của hai động từ khuyết thiếu này có sự khác nhau.

-Must: Phải.

Must được dùng để diễn tả sự bắt buộc hay cần thiết. Diễn đạt ý người muốn nói “bắt buộc” người khác phải làm điều gì đó. “Must” chỉ dùng cho nghĩa ở hiện tại và tương lai. Động từ theo sau “must” là động từ nguyên thể không “to”.

Ví dụ:

I haven't phoned Ann for ages. I must phone her tonight. Đã lâu rồi tôi không gọi điện thoại cho Ann. Tôi phải gọi cho cô ấy tối nay

-Have to: Phải. Dùng để khuyên bảo ai đó làm việc gì theo chủ ích của mình. “Have to” được dùng cho cả hiện tại, tương lai và quá khứ (had to). Động từ theo sau là một động từ nguyên thể không có “to”.

Ví dụ:

My eye sight isn't very good. I have to wear glasses for reading. Thị lực của tôi không được tốt. Tôi phải đeo kính để đọc sách. (do hoàn cảnh thực tế)

George can't come out with us this evening. He has to work. George không thể đi với chúng ta tối nay. Anh ấy phải làm việc.

Đối với cách sử dụng của Must và Have to không quá khó trong ngữ pháp tiếng Anh. Khi sử dụng hai động từ khuyết thiếu này các bạn và các em chỉ cần căn cứ vào tính chất của việc mình đưa ra là có thể xác định chính xác được cách sử dụng của hai từ loại này.

Để học tiếng Anh cho trẻ em hiệu quả hơn, các bạn có thể cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn. Những bài học tiếng Anh thú vị tại Alokiddy được xây dựng giúp các em học tiếng Anh theo từng độ tuổi nhanh hơn và phù hợp hơn.