Xuân Bắc bất ngờ với khả năng nói tiếng Anh của Bi

Chuyên mục: Mục mới - Video - Clip 29/10/2020
37 views

Cùng xem thế hệ 0.4 nói chuyện với thế hệ 4.0 về cách học tiếng Anh trong thời hiện đại. Đặc biệt là bé Bi nhà Xuân Bắc có thể tự tin nói tiếng Anh hàng ngày cùng Robot, xem video để tìm hiểu về Robot siêu đặc biệt này nhé!