Mẫu giáo - Phần chính

Khóa học Toán tiếng Anh – Mẫu giáo:
Khóa học Toán tiếng Anh mẫu giáo bao gồm 32 bài học dành cho học sinh cấp độ mẫu giáo (4-6 tuổi). Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về toán học, bao gồm số đếm, hình khối, các phép tính cộng, trừ, so sánh, phương hướng đơn giản phù hợp với khả năng nhận thức của độ tuổi này. Tham khảo bài học mẫu miễn phí: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.