Lớp 4 - Phần chính

Toán Tiếng Anh - Lớp 4
Khóa học Toán tiếng Anh Lớp 4 bao gồm 83 bài học dành cho học sinh Lớp 4 (9 – 10 tuổi). Khóa học bám sát nội dung kiến thức trên giáo trình toán Lớp 4 chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Khóa học giúp học sinh đạt điểm cao trong các bài kiểm tra tại lớp, đồng thời phát triển khả năng nghe-nói tiếng Anh và giao tiếp về toán bằng tiếng Anh. Tham khảo bài học mẫu miễn phí: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.