Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng

Chuyên mục: Dạy trẻ ngữ pháp 15/10/2016
745 views

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là một trong những thì ngữ pháp tiếng Anh cần phải học đối với cả tiếng Anh người lớn và tiếng Anh cho trẻ emNhững thì ngữ pháp tiếng Anh căn bản này sẽ giúp người học nắm vững kiến thức ngữ pháp và học tiếng Anh hiệu quả hơn.

 

Để giúp các bạn và các em học tốt ngữ pháp tiếng Anh và đặc biệt là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Alokiddy gửi tới các em nội dung thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách sử dụng giúp các bạn và các em học sinh học tiếng Anh tốt hơn.

Đối với ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em thì hiện tại hoàn thành này sẽ phù hợp với tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5 cho trẻ em hơn là những lớp nhỏ hơn. Bởi lẽ, ngữ pháp tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đã là một thì ngữ pháp nâng cao hơn so với tiếng Anh tiểu học.

 

Cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 

-Câu khẳng định: S + have/ has + been + V-ing

Ví dụ: They have been working for this company for  10 years. (Họ làm việc cho công ty này 10 năm rồi.)

-Câu phủ định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

Ví dụ: She hasn’t been watching films since last year. (Cô ấy không xem phim từ năm ngoái.)

-Câu nghi vấn: Have/ Has + S + been + V-ing ?

Trả lời:

Yes, I/ we/ you/ they + have. – Yes, he/ she / it + has.

No, I/ we/ you/ they + haven’t. – No, he/ she/ it + hasn’t.   

Ví dụ: Have you been standing in the rain for more than 2 hours? (Bạn đứng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ rồi phải không?)

Yes, I have./ No, I haven’t.

 

 

Cách sử dụng thì hiện tại  hoàn thành tiếp diễn

 

Đối với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng như thì hiện tại tiếp diễn cũng có nhiều cách sử dụng và mỗi một cách sử dụng các bạn và các em cần nắm vững và ghi nhớ thông qua những ví dụ minh họa nhé!

-Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra, vừa mới kết thúc nhưng kết quả của hành động vẫn có thể nhìn thấy được ở hiện tại.

Ví dụ:

I am very tired now because I have been working hard for 12 hours. (Bây giờ tôi rất mệt vì tôi đã làm việc vất vả trong 12 tiếng đồng hồ.)

-Dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động.

Ví dụ:

I have been typing this letter for 2 hours. (Tôi đã đánh máy bức thư này được 2 tiếng đồng hồ rồi.)

-Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khi đưa ra một kết luận nào đó dựa vào kết quả ở hiện tại.

Ví dụ: I'm hot because I have been running.

 

 

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cũng như thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thiện tiếp diễn cũng có những dấu hiệu nhận biết tương tự:

-Khi trong câu xuất hiện Since + mốc thời gian

Ví dụ: She has been working since the early morning. (Cô ấy làm việc từ sáng sớm.)

-Khi trong câu xuất hiện For + khoảng thời gian

Ví dụ: They have been listening to the radio for 3 hours. (Họ nghe đài được 3 tiếng đồng hồ rồi.)

-Trong câu có All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day,...)

Ví dụ: They have been working in the field all the morning. (Họ làm việc ngoài đồng cả buổi sáng.)

Trên đây là thì hiện tại tiếp diễn và cách sử dụng cho các bạn và các em học tiếng Anh trẻ em, đặc biệt là tiếng Anh lớp 4, tiếng Anh lớp 5. Có rất nhiều những ngữ pháp tiếng Anh phù hợp với trình độ tiếng Anh nhi đồng tại Alokiddy.com.vn, các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học ngữ pháp tiếng Anh thú vị và cần thiết cho các em tại Alokiddy nhé!