Tự tin giao tiếp Tiếng Anh với phần mềm Alokiddy

Chuyên mục: mục mới - Báo chí 24/11/2020
10066 views

Học tiếng Anh nhiều năm ở trường nhưng vẫn không thể phát âm tiếng Anh chuẩn, không thể giao tiếp với người bản xứ, dường như là một vấn đề phổ biến đối với học sinh Việt Nam.

Từ khóa |