Giới Thiệu Chương Trình Học Toán Tiếng Anh Trẻ Em Alokiddy
Chuyên mục: Toán tiếng anh | 02/07/2018

Chương trình tự học toán Tiếng Anh trẻ em từ 3 - 14 tuổi  giúp trẻ phát huy toàn diện về tư duy toán học và phát triển toàn diện về khả năng giao tiếp tiếng Anh. Chương trình toán Tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy giúp trẻ nhanh chóng tiếp cận và phát triển tư duy và ngôn ngữ.