• 1 Ngo thi binh 778
 • 2 Giáp Thị Hồng 771
 • 3 Nguyen tuan minh 732
 • 4 Do Ly Minh 730
 • 5 Nguyễn Thắm 727
 • 6 trịnh thị bảo ngọc 726
 • 7 Hồ Phúc Thảo Ân 717
 • 8 Hoàng Đình Ánh 705
 • 9 Lê Thi Bách 690
 • 10 Trần Đức Mạnh 684
 • 11 Le Thi Thuy 679
 • 12 Tony 663
 • 13 0399266201 659
 • 14 Phạm Lê Minh Hưng 659
 • 15 Nguyễn Thanh Hà 651
 • 16 Nguyễn Thị Trâm 634
 • 17 Nguyễn Văn Hưng 592
 • 18 LECHITHANH 578
 • 19 Nguyen thi thom 570
 • 20 Nguyễn Trần Lâm 570