• 1 Tony 829
 • 2 Vũ Thị Ngọc 815
 • 3 Ngo thi binh 778
 • 4 Giáp Thị Hồng 771
 • 5 Nguyễn Thắm 752
 • 6 Nguyen tuan minh 732
 • 7 Do Ly Minh 730
 • 8 trịnh thị bảo ngọc 726
 • 9 Hồ Phúc Thảo Ân 717
 • 10 Hoàng Đình Ánh 705
 • 11 melinh 697
 • 12 Lê Thi Bách 693
 • 13 Trần Đức Mạnh 684
 • 14 Le Thi Thuy 679
 • 15 0399266201 659
 • 16 Phạm Lê Minh Hưng 659
 • 17 Nguyễn Thanh Hà 651
 • 18 Nguyễn Thị Trâm 634
 • 19 Nguyễn Văn Hưng 592
 • 20 Nguyễn Trần Lâm 587