Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên tư vấn tuyển sinh (tại trung tâm Tiếng Anh)
Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | 08/04/2017

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH (LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ANH)

Trưởng phòng Marketing
Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | 24/03/2017

Hãy gia nhập cùng chúng tôi để có thể thỏa sức sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân và tỏa sáng.

Chuyên viên học vụ
Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | 23/03/2017

Hãy gia nhập cùng chúng tôi để có thể thỏa sức sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân và tỏa sáng.

Nhân viên Telesales
Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | 23/03/2017

Hãy gia nhập cùng chúng tôi để có thể thỏa sức sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân và tỏa sáng.

Digital Marketing
Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | 17/03/2017

Hãy gia nhập cùng chúng tôi để có thể thỏa sức sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân và tỏa sáng.