Chuyên mục: Học Cùng Con | 16/10/2020

Mọi công thức của sự thành công: 1% cảm hứng + 99% nỗ lực, tuy nhiên nếu thiếu 1% đó, mọi sự nỗ lực cũng trở nên vô nghĩa. Vậy chúng ta sẽ nuôi dưỡng niềm đam mê học tiếng Anh cho con trẻ như thế nào? ALO ENGLISH - GAME SHOW TIẾNG ANH ĐẦU TIÊN DÀNH CHO TRẺ EM!!!!

Chuyên mục: Học Cùng Con | 05/09/2020

ALO ENGLISH - GAME SHOW TIẾNG ANH ĐẦU TIÊN DÀNH CHO TRẺ EM!!!!

 
ALOKIDDY - NHẬN QUÀ RỘN RÀNG - VÌ CON XỨNG ĐÁNG
Chuyên mục: Học Cùng Con | 30/07/2020

ALOKIDDY - NHẬN QUÀ RỘN RÀNG - VÌ CON XỨNG ĐÁNG

ALOKIDDY RA MẮT APP LUYỆN CAMBRIDGE CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Chuyên mục: Học Cùng Con | 30/07/2020

ALOKIDDY RA MẮT APP LUYỆN CAMBRIDGE CHO HỌC SINH TIỂU HỌC