15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh

Chuyên mục: Góc Alokiddy 12/05/2017
49843 views

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ em lớp 4, 5 sẽ là một tiền đề để con học tiếng Anh trung học cơ sở tốt. 

Cách chuyển tính từ thành danh từ trong tiếng Anh

Cách đọc phân số, số thứ tự và phép toán bằng tiếng Anh

6 cụm cấu trúc As … As trong tiếng Anh cho cả người lớn và trẻ em

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh

Làm thế nào để chuyển động từ sang danh từ. Trong tiếng Anh có rất nhiều nguyên tắc về từ vựng mà bạn nên nắm được. Nắm vững các nguyên tắc sử dụng là các bạn đã có thêm phương pháp học từ vựng, tăng vốn từ của bản thân rồi đó.

15-cach-chuyen-dong-tu-sang-danh-tu-trong-tieng-anh

Có nhiều quy tắc để chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh

1. Thêm –ion cho những động từ tận cùng bằng ate, ect, bit, ess, ict, ise, pt, uct, ute

- to adopt – adoption (sự thừa nhận)

- to confess – confession (sự thú tội)

- to construct – construction (việc xây dựng)

- to contribute – contribution (việc góp phần)

2. Thêm –ation sau động từ tận cùng aim, ign, ine, ire, ize, orm, ore, ort, rve

- to admire – admiration (sự ngưỡng mộ)

- to assign – assignation (sự phân công)

- to assign – assignment (công tác)

- to examine – examination (sự xem xét, khám bệnh, khảo hạnh)

- to inspire – inspiration (cảm hứng)

- to realize – realization (việc thực hiện, nhận định)

3. Verb + ing

- paint + ing = painting (bức họa)

- read + ing = reading (bài đọc)

- write + ing = writing (bài viết)

4. Verb + er/or/ist/ian

- act + or = actor (nam diễn viên)

- build + er = builder (nhà xây dựng)

- explor + er = explorer (nhà thám hiểm)

- invent + or = inventor (nhà phát minh)

5. Những động từ tận cùng bằng –eive thay bằng –eption

- to conceive – conception (sự mang bầu)

- to receive – reception (sự tiếp nhận)

6. Những từ tận cùng bằng –ibe thay bằng –iption

- to describe – description (sự miêu tả)

- to prescribe – prescription (toa thuốc, sự quy định)

- to transcribe – transcription (sự sao chép)

7. Những động từ tận cùng bằng –ify thay bằng –ification

- to amplify – amplification (sự khuếch đại)

- to certify – certification (sự chứng nhận)

8. Những động từ tận cùng bằng –ose bỏ e rồi thêm –ition

- to compose – composition (sáng tác phẩm, bài tập làm văn)

- to depose – deposition (sự phế truất)

15-cach-chuyen-dong-tu-sang-danh-tu-trong-tieng-anh

Dựa vào từng loại động từ để áp dụng nguyên tắc cho phù hợp

9. Những động từ tận cùng bằng – olve bỏ -ve rùi thêm –ution

- to evolve – evolution (sự biến thái)

- to resolve – resolution (nghị quyết)

10. Những động từ tận cùng bằng –uce thay bằng –uction

- to produce – production (sự sản xuất)

- to reduce – reduction (sự giảm bớt)

11. Những động từ tận cùng bằng – end, ide, ode, ude bỏ -d hay –de rồi thêm –ison

- to decide – decision (sự giải quyết)

- to erode – erosion (sự xói mòn)

- to pretend – pretension (sự giả vờ)

12. Những động từ tận cùng bằng –mit, eed, ede bỏ t, ed, và –de rồi thêm –ssion

- to permit – permission (sự cho phép)

- to proceed – procession (đám rước)

13. Những động từ tận cùng bằng –ish thêm –ment

- to accomplish – accomplishment (sự hoàn thành)

- to establish – establishment (sự thiết lập)

14. Những động từ tận cùng bằng –fer thêm –ence

- to interfere – interference (sự can dự vào)

- to refer – reference (sự tham khảo)

15. Những động từ tận cùng bằng –er thêm –y

- to deliver – delivery (sự giao hàng, đọc diễn văn)

- to discover – discovery (sự khám phá)

- to recover – recovery (sự bình phục)

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh theo nguyên tắc này bạn có thể học thuộc. Tuy nhiên có rất nhiều động từ chuyển sang danh từ không nằm trong nguyên tắc này hay còn gọi là bất quy tắc, vì thế các bạn nên nắm được cả những trường hợp đó nữa nhé. Chúc các bé sẽ có những giờ học tiếng Anh bổ ích! 

TIN LIÊN QUAN

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ em lớp 4, 5 sẽ là một tiền đề để con học tiếng Anh trung học cơ sở tốt. 

Xem thêm

Trong tiếng Anh, nếu muốn đọc đúng và chuẩn, bạn phải nắm được quy tắc nhấn trọng âm cơ bản nhất để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Xem thêm

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh là những dạng câu hỏi với Wh. Tuy nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, khi nào hỏi với Who… Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể về chủ điểm ngữ pháp này tới các bạn.

Xem thêm

Câu bị động thường xuất hiện nhiều trong viết tiếng Anh và đối với các kỳ thi Ielts thì câu bị động được sử dụng rất nhiều. 

Xem thêm

Khi viết lại câu, bạn phải sử dụng các cấu trúc tương đương mà không ảnh hưởng về mặt ngữ nghĩa.

Xem thêm

That là đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh. Vậy khi nào dùng “that” và dùng trong những trường hợp nào.

Xem thêm

Chúng ta đều biết hai từ sorry và excuse me đều có nghĩa là xin lỗi. Tuy nhiên nếu bạn để ý trong khi nói chuyện với người bản ngữ sẽ thấy họ sử dụng hai từ này trong văn cảnh khác nhau.

Xem thêm

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại ý của người nói. Chuyển thể từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải tuân thủ nguyên tắc nào.

Xem thêm

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Xem thêm

40 cụm động từ tiếng Anh đi với “up” cho IELTS sẽ là tài liệu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh quan trọng cho người học. 

Xem thêm

Tiếp tục giới thiệu đến các bạn cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh dưới đây. Các bạn nên lưu lại để tiện ghi nhớ nhé.

Xem thêm

Giới từ một trong những vấn đề khiến bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng thấy bối rối. Các loại giới từ thường gặp trong tiếng Anh chắc nhiều người chưa thể nắm hết. 

Xem thêm
ĐĂNG KÝ !