Bài tập tiếng Anh lớp 5 nâng cao

Chuyên mục: Lớp 5 16/04/2019
2958 views

Kho bài tập tiếng anh cho học sinh lớp 5 sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp mà các con đã được học trên trường, lớp. Đồng thời bổ sung các câu bài tập mở rộng, nâng cao hơn nhằm mục đích giúp trẻ tư duy kỹ càng và sâu sắc hơn.

 

Trước khi đi vào phần bài tập tiếng anh cho trẻ lớp 5, các con cùng nhau ôn luyện lại những kiến thức ngữ pháp trọng tâm mà đã được các thầy cô dạy trên trường sau đây:

sach-bai-tap-tieng-anh-lop-5

- Ngữ pháp về các thì

(Ngữ pháp tiếng Anh về các thì các bé lớp 5 được học gồm 3 thì cơ bản sau: Hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn)

- Dạng câu hỏi Yes/ No

- Dạng câu hỏi với từ để hỏi WH

- Cách sử dụng các giới từ: “On”, “In” & “At”

Để xem lại chi tiết về cấu trúc ngữ pháp và công thức, cách sử dụng về các thì, các dạng câu hỏi Wh và Yes/No. Các con có thể xem chi tiết ngữ pháp tiếng anh lớp 5 

Một số bài tập tiếng Anh lớp 5 nâng cao cho bé 10 tuổi

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chia đúng các động từ trong ngoặc

1/ I (buy) …………..this red car in the next year.

2/ I often (have) …………..breakfast at 7.30 o’clock

3/  Her brother(not / like) …………………Orange Juice

4/ My father (driver)…………..to work daily

5/ My dog (can swim)………...very good

6/ Lan (forget)…………story at Phong’s home

7/ I (do)……………. It for you in the next day

8/ If it sunny, she (go) …………the park

9/ I think she (come)……………back late in this evening

10/ My mother (call)……………..you in the 5 minutes.

Dạng bài chia động từ đúng trong ngoặc là một dạng bài tập phổ biến, hầu hết xuất hiện rất nhiều trong các đề thi, các bài kiểm tra tiếng Anh trên trường, lớp. Chỉ cần nắm vững được cấu trúc các thì đã được học, các con sẽ không cần giỏi từ vựng mà vẫn có thể hoàn thành đúng.

Bài 2: Viết lại các câu dưới đây:

1/  I / my / homework / finished / last night / in / the

2/ help/ you / please/ me/ take / a photo

3/ She / have / fun / yesterday

4/  If/ she / exam / her/ mother / pass/ give / her / cake

5/ you/ hungry / so/ I/ bring / a / cake

Nâng cao hơn so với dạng bài thứ nhất. Bài tập sắp xếp lại thành một câu hoàn chỉnh nằm trong những bài tập dành cho các bạn khá hơn. Biết kết hợp ngữ pháp, từ vựng để hoàn thành tốt dạng bài kiểu này. Không chỉ vậy, các từ còn thiếu, các bé cũng phải tự chủ động thêm để hoàn thành một câu đúng có ý nghĩa.

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới

Dạng bài tập đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi tương ứng là một phần gỡ điểm cho các bé. Vì nếu đọc hiểu được đoạn văn và câu hỏi thì tỷ lệ các con trả lời đúng lên tới 100%

Hanh and Hoa live in Ho Chi Minh city, Vietnam. They have a apartment on Pham Ngoc Thach road. There are 2 bedrooms, one bathroom and one kitchen room. Hanh and Hoa have two children: a boy and a girl. Hanh works in a hospital and his wife is a worker. They usually leave home at eight o'clock. Hanh drives to school with his two children. Then he drives to works at the hospital. In the evening, Hoa always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

 

Q1. Where do they live?

……………………………………….

Q2. Do they have a house?

……………………………………….

Q3. What is Hoa’s job?

……………………………………….

Q4. What kind of traffic dose Hanh go to?

…………………………………………..

Q5. Who cooks for Hanh’s family?

………………………………………..

Bài 4: Cho đoạn văn sau, hoàn thành các từ còn thiếu để thành đoạn văn hoàn chỉnh

I live in ..(1)... house near the park. It is a....(2)... house, about 200 years old and very...(3)..... There are . (4)... livingroom, three bedrooms, one kitchen and one bathroom. Everyday, our family ....(5).. dinner together. My mother is a very good cook. She often changes dishes for family.

Khi hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh bằng cách điền vào chỗ trống các từ hợp lý. Dạng bài tập này yêu cầu bé cần tập trung tư duy cao độ, biết cả vốn từ vựng, ngữ pháp mới có thể vượt qua dạng bài tập này.  Hoàn thành tốt các bài tập điền từ vào một đoạn văn, các con sẽ cần trang bị cho mình cả những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp.

Bài 5: Chọn các từ phát âm khác với những từ còn lại

A. teacher     B. Eat     C. Read               D. ahead

A. Have            B family         C. Name         D. Lamp

A. Books       B. rulers     C. Bags          D. pencils

A. Hungry      B. Family   C. Yards        D. Thirsty

Để làm tốt được dạng bài tập chọn từ phát âm khác với những từ còn lại, yêu cầu các bé cần phải nắm rõ được cách phát âm của các âm. Dạng bài tập nâng cao này sẽ bắt đầu cho các bé lớp 5 làm quen. Sang tới cấp trung học thì các bé sẽ được gặp nhiều dạng bài tập nà hơn nữa.

Bài 6:  Viết các câu hỏi cho các câu trả lời sau

I from Hanoi, Vietnam? → …………………………………………?

I can bring a umbrella for you → ……………………………………..?

I live in Ho Chi Minh city→ ……………………………………………?

I like playing football & badminton → ……………………………………….?

I like Math and English  → …………………………………?

Yes, I do→ ………………………………….?

No, I can’t→ …………………………………?

 

Trên đây là một số bài tập tiếng Anh nâng cao dành cho học sinh lớp 5 để các bé có thể tham khảo và tự túc làm, nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Download đề bài tập tiếng Anh nâng cao tại đây

 

 

 


Bài viết cùng chuyên mục