Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Dành cho phụ huynh
Bình luận về bài
plants vs zombies human
2/9/2019 7:31:42 PM
great
Hồ thị bình
1/7/2019 10:06:38 PM
thiết kế bài học rất hay, hấp dẫn, nhưng video chạy chậm quá. nhờ khắc phục ngay.
lexuannam
1/1/2019 12:22:02 PM
I love it, and you
Nguyen minh thu
12/22/2018 3:53:10 PM
cam on
Bao Nguyen
11/29/2018 7:37:37 PM
Very good
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Ghi chú về bài học
Lưu ghi chú Xuất ghi chú
Chia sẻ
Chia sẻ
PopUp free