Be our partner !

Kính thưa toàn thể quý Phụ Huynh, qua 03 năm hoạt động, Alokiddy đã may mắn được sự tín nhiệm tin dùng bởi hàng triệu phụ huynh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, và một số quốc gia khác.

Với mục tiêu đưa chương trình tiếp cận đến nhiều phụ huynh hơn, góp phần chung tay nâng cao chất lượng học tiếng Anh của trẻ em trên toàn quốc, Alokiddy có chính sách đặc biệt cho các cá nhân, tổ chức muốn cộng tác cùng Alokiddy trong việc quảng bá hình ảnh, nội dung và phân phối rộng rãi các khóa học của Alokiddy.

Alokiddy trích lại từ 20% đến 40% cho bất cứ đối tác nào muốn trở thành đại lý phân phối các khóa học của Alokiddy.

Quý Phụ Huynh, cá nhân, tổ chức có quan tâm và muốn trở thành Đại lý của Alokiddy, vui lòng liên hệ Hotline: 0971 700 035 - 0936 221 626, hoặc để lại thông tin cho Alokiddy theo form bên cạnh.

liên hệ với chúng tôi