Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh và bài tập tham khảo

Chuyên mục: Góc Alokiddy 11/05/2017
7294 views

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh là những dạng câu hỏi với Wh. Tuy nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, khi nào hỏi với Who… Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể về chủ điểm ngữ pháp này tới các bạn.

Cấu trúc V-ing thường gặp trong tiếng Anh

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 2)

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 1)

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh và bài tập tham khảo

Các câu hỏi được đặt ra với mong muốn tìm thêm thông tin về chủ đề mà mình quan tâm. Các câu hỏi đôi khi tùy theo mục đích thông tin cần biết để đặt câu hỏi cho hpuf hợp. Các từ để hỏi theo thông tin có thể được liệt kê như sau:

cac-dang-cau-hoi-thong-dung-trong-tieng-anh-va-bai-tap-tham-khao

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh thường gặp

- When? - Time => Hỏi thông tin về thời gian

- Where? - Place => Hỏi thông tin về nơi chốn

- Who? - Person => Hỏi thông tin về người

- Why? - Reason => Hỏi lý do

- How? - Manner => Hỏi cách thức, phương thức

- What? – Object / Idea / Action =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động

- Which (one)? - Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự lựa chọn

- Whose? - Possession => Hỏi thông tin về sở hữu

- Whom? - Person (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

- How much? - Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

- How many? - Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được)

- How long? - Duration => Hỏi về thời gian

- How often? - Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên

- How far? - Distance => Hỏi về khoảng cách

- What kind (of)?- Description => Yêu cầu mô tả thông tin      

Để hiểu rõ hơn về các dạng câu hỏi trên, các bạn có thể thực hành bài tập dưới đây.

cac-dang-cau-hoi-thong-dung-trong-tieng-anh-va-bai-tap-tham-khao

Tùy vào thông tin cần biết để đưa ra câu hỏi cho phù hợp

Make questions with the underlined words/phrases

1. I received a letter from Lan last week.

...................................................................................................

2. Minh usually takes exercises after getting up.

.........................................................................................

3. I brush my teeth twice a day.

...................................................................................................................

4. Nga has an appointment at 10.30 this morning.

...............................................................................................................

5. She goes to bed at 9. p. m.

...................................................................................

6. I began to study English 6 years ago.

..............................................................................................................

7. They live in the city center.

........................................................................................................

8. I like ‘Tom and Jerry” because it’s very interesting.

......................................................................................................

9. Last night I went to disco with my friend.

...........................................................................................................

10. She is worried about the next examination.

.....................................................................................................

11. Music makes people different from all other animals.

..................................................................................................

12. They do their homework at night.

..........................................................................................

13. Mr. Robertson came to the party alone.

.................................................................................

14. I like the red blouse, not the blue one.

........................................................................................

15. That is an English book.

...................................................................................................

16. She talked to him for an hour.

...............................................................................................

17. He studies piano at the university.

...........................................................................................

18. It’s 063.3921680.

.............................................................................................   

19. My father is a teacher.

..........................................................................................

20. I’m fine, thanks.

.................................................................................................

21. My English teacher is very tall and blond.

.......................................................................................................

22. My favorite musician is Trinh Cong Son.

......................................................................................

23.The opera was first performed in 1992.

..........................................................................................................

24. Music can help relax and feel rejuvenated.

....................................................................................................

25. We take a holiday once a year.

.....................................................................................................

26. The concert are usually held at the university.

.............................................................................................

27. I like classical music.

............................................................................................

28. They went to New York.

............................................................................................

29. It takes four hours to get there.

...............................................................................................

30. I didn’t think much of it.

...................................................................................................

31. He earns a hundred pounds a week.

.................................................................................................

32. My house is twice as big as yours.

.......................................................................................................

33. They left the country ten years ago.

....................................................................................................

34. They came by bus.

..................................................................................................

35. I’ve been here for two years.

.................................................................................................

36. The students went to the museum yesterday.

...................................................................................................

37. The car is expensive.

.................................................................................................

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh và bài tập tham khảo để các bạn củng cố lại kiến thức đã học. Lưu lại để luyện tập tại nhà và đối chiếu với kết quả của bạn bè nhé.

TIN LIÊN QUAN

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ em lớp 4, 5 sẽ là một tiền đề để con học tiếng Anh trung học cơ sở tốt. 

Xem thêm

Trong tiếng Anh, nếu muốn đọc đúng và chuẩn, bạn phải nắm được quy tắc nhấn trọng âm cơ bản nhất để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Xem thêm

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh là những dạng câu hỏi với Wh. Tuy nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, khi nào hỏi với Who… Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể về chủ điểm ngữ pháp này tới các bạn.

Xem thêm

Câu bị động thường xuất hiện nhiều trong viết tiếng Anh và đối với các kỳ thi Ielts thì câu bị động được sử dụng rất nhiều. 

Xem thêm

Khi viết lại câu, bạn phải sử dụng các cấu trúc tương đương mà không ảnh hưởng về mặt ngữ nghĩa.

Xem thêm

That là đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh. Vậy khi nào dùng “that” và dùng trong những trường hợp nào.

Xem thêm

Chúng ta đều biết hai từ sorry và excuse me đều có nghĩa là xin lỗi. Tuy nhiên nếu bạn để ý trong khi nói chuyện với người bản ngữ sẽ thấy họ sử dụng hai từ này trong văn cảnh khác nhau.

Xem thêm

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại ý của người nói. Chuyển thể từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải tuân thủ nguyên tắc nào.

Xem thêm

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Xem thêm

40 cụm động từ tiếng Anh đi với “up” cho IELTS sẽ là tài liệu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh quan trọng cho người học. 

Xem thêm

Tiếp tục giới thiệu đến các bạn cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh dưới đây. Các bạn nên lưu lại để tiện ghi nhớ nhé.

Xem thêm

Giới từ một trong những vấn đề khiến bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng thấy bối rối. Các loại giới từ thường gặp trong tiếng Anh chắc nhiều người chưa thể nắm hết. 

Xem thêm
ĐĂNG KÝ !