69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 2)

Chuyên mục: Góc Alokiddy 11/05/2017
2854 views

Tiếp tục giới thiệu đến các bạn cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh dưới đây. Các bạn nên lưu lại để tiện ghi nhớ nhé.

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 1)

Cụm từ nối thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh

5 tuần học cấu trúc và cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 5)

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh

31.  I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth

32.  S + once + past verb = S + would to + do sth.

33.  S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

34.  S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

69-cau-truc-viet-lai-cau-thong-dung-trong-ngu-phap-tieng-anh

Những cấu trúc câu có ý nghĩa tương đương trong tiếng Anh

35.  Because + clause = Because of + noun/gerund

36.  S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

37.  S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V

38.  To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

39.  S + V + and + S + V = S + V + both ... and

40.  S + V + not only ... + but also = S + V + both ... and

41.  S + V + both ... and ... = S + V + not only ... but also...

42. S1+simple present+and+S2+simple further =If+S1 + simple present + S2 + simple further.

43. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50.  S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khẳng dinh)

51.  S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52.  Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53.  In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive (quan điểm của tôi)62.  S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

54.  Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

55.  S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

56.  S + ask + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

57.  S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

58.  S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

59.  S + V + no + N = S + be + N-less

60.  S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

69-cau-truc-viet-lai-cau-thong-dung-trong-ngu-phap-tieng-anh

Chủ điểm ngữ pháp viết lại câu thường gặp trong các đề thi

61.  S + be + adj + prep = S + V + adv

62.  S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

63.  It + be + adj = What + a + adj + N!

64.    S + V + adv = How + adj + S + be ...

65.  S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

66.  S + be + too + adj + (for s.o) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

67.  S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

68.  S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

69.  S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh sẽ là nguồn tài liệu học tiếng Anh bổ ích dành cho các bạn. Với các dạng bài tập này, các bạn chỉ cần nắm vững cấu trúc nào tương đương với cấu trúc nào là đã đạt được điểm cao trong bài thi của mình rồi đó.

TIN LIÊN QUAN

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ em lớp 4, 5 sẽ là một tiền đề để con học tiếng Anh trung học cơ sở tốt. 

Xem thêm

Trong tiếng Anh, nếu muốn đọc đúng và chuẩn, bạn phải nắm được quy tắc nhấn trọng âm cơ bản nhất để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Xem thêm

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh là những dạng câu hỏi với Wh. Tuy nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, khi nào hỏi với Who… Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể về chủ điểm ngữ pháp này tới các bạn.

Xem thêm

Câu bị động thường xuất hiện nhiều trong viết tiếng Anh và đối với các kỳ thi Ielts thì câu bị động được sử dụng rất nhiều. 

Xem thêm

Khi viết lại câu, bạn phải sử dụng các cấu trúc tương đương mà không ảnh hưởng về mặt ngữ nghĩa.

Xem thêm

That là đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh. Vậy khi nào dùng “that” và dùng trong những trường hợp nào.

Xem thêm

Chúng ta đều biết hai từ sorry và excuse me đều có nghĩa là xin lỗi. Tuy nhiên nếu bạn để ý trong khi nói chuyện với người bản ngữ sẽ thấy họ sử dụng hai từ này trong văn cảnh khác nhau.

Xem thêm

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại ý của người nói. Chuyển thể từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải tuân thủ nguyên tắc nào.

Xem thêm

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Xem thêm

40 cụm động từ tiếng Anh đi với “up” cho IELTS sẽ là tài liệu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh quan trọng cho người học. 

Xem thêm

Tiếp tục giới thiệu đến các bạn cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh dưới đây. Các bạn nên lưu lại để tiện ghi nhớ nhé.

Xem thêm

Giới từ một trong những vấn đề khiến bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng thấy bối rối. Các loại giới từ thường gặp trong tiếng Anh chắc nhiều người chưa thể nắm hết. 

Xem thêm
ĐĂNG KÝ !