69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 1)

Chuyên mục: Góc Alokiddy 11/05/2017
2958 views

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Cụm từ nối thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh

5 tuần học cấu trúc và cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 5)

5 tuần học cấu trúc và cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất (Tuần 4)

Dưới đây là 69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh mà các bạn nên nắm được để làm tốt bài tập và các bài thi liên quan.

69-cau-truc-viet-lai-cau-thong-dung-trong-ngu-phap-tieng-anh

Những cấu trúc câu thường dùng để viết lại câu trong tiếng Anh

69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh

1.  It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

2.  Understand = to be aware of

3.  Like = to be interested in = enjoy = keen on

4.  Because + clause = because of + N

5.  Although + clause = despite + N = in spite of + N

6.  Succeed in doing sth = manage to do sth

7.  Cấu trúc: …. too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

8.  Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì VD: I’d prefer you (not) to smoke here

9.  Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì

10. Can = to be able to = to be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... thì…

12. Not………..any more : không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me

14. To be not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

15. To be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì VD: It’s not worth making him get up early

16.  It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như  rằng VD: It seems that he will come late

69-cau-truc-viet-lai-cau-thong-dung-trong-ngu-phap-tieng-anh

Thực hành nhiều để ghi nhớ tốt hơn các cấu trúc câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used to + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24.  S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to sth/doing sth...

25.  S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

26.  It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

27.  S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

28.  Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29.  Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

30.  S + like sth = S + be + fond of + sth

Trên đây là 30 trong 69 cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh. Các bạn tham khảo bài viết tiếp theo để học thêm các cấu trúc còn lại nhé.

TIN LIÊN QUAN

15 cách chuyển động từ sang danh từ trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ em lớp 4, 5 sẽ là một tiền đề để con học tiếng Anh trung học cơ sở tốt. 

Xem thêm

Trong tiếng Anh, nếu muốn đọc đúng và chuẩn, bạn phải nắm được quy tắc nhấn trọng âm cơ bản nhất để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Xem thêm

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh là những dạng câu hỏi với Wh. Tuy nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, khi nào hỏi với Who… Bài viết dưới đây sẽ giải thích cụ thể về chủ điểm ngữ pháp này tới các bạn.

Xem thêm

Câu bị động thường xuất hiện nhiều trong viết tiếng Anh và đối với các kỳ thi Ielts thì câu bị động được sử dụng rất nhiều. 

Xem thêm

Khi viết lại câu, bạn phải sử dụng các cấu trúc tương đương mà không ảnh hưởng về mặt ngữ nghĩa.

Xem thêm

That là đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh. Vậy khi nào dùng “that” và dùng trong những trường hợp nào.

Xem thêm

Chúng ta đều biết hai từ sorry và excuse me đều có nghĩa là xin lỗi. Tuy nhiên nếu bạn để ý trong khi nói chuyện với người bản ngữ sẽ thấy họ sử dụng hai từ này trong văn cảnh khác nhau.

Xem thêm

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại ý của người nói. Chuyển thể từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải tuân thủ nguyên tắc nào.

Xem thêm

Viết lại câu làm sao để vẫn giữ nguyên nghĩa của câu trước đó. Để làm tốt các dạng bài tập này, trước hết bạn phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa trong tiếng Anh.

Xem thêm

40 cụm động từ tiếng Anh đi với “up” cho IELTS sẽ là tài liệu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh quan trọng cho người học. 

Xem thêm

Tiếp tục giới thiệu đến các bạn cấu trúc viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh dưới đây. Các bạn nên lưu lại để tiện ghi nhớ nhé.

Xem thêm

Giới từ một trong những vấn đề khiến bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng thấy bối rối. Các loại giới từ thường gặp trong tiếng Anh chắc nhiều người chưa thể nắm hết. 

Xem thêm
ĐĂNG KÝ !