Hỏi đáp về nội dung
Con tôi 4 tuổi có tham gia học tại website này được không?
Con tôi 4 tuổi có tham gia học tại website này được không?
Người Gửi:Ngọc Dung | Gửi lúc:1/11/2016 6:21:33 PM
Các bài học không có chú thích tiếng Việt nghĩa của từ và của câu hội thoại, các bé sẽ học như thế nào?
Các bài học không có chú thích tiếng Việt nghĩa của từ và của câu hội thoại, các  bé sẽ học như thế nào?
Người Gửi:Đỗ Thuận | Gửi lúc:5/30/2011 9:30:25 AM
Tôi không biết tiếng Anh làm thế nào để giúp con học trên website?
Tôi không biết tiếng Anh làm thế nào để giúp con học trên website?
Người Gửi:Phùng Ngọc Anh | Gửi lúc:5/30/2011 9:30:02 AM
Theo tôi được biết thì khung Learners của Cambridge có từ trình độ Pre-Starters đến Flyers 2 Hiện tại trên Alokiddy tôi mới thấy có đến trình độ Flyers 1. Như thế có phải là bị thiếu k?
Theo tôi được biết thì khung  Learners của Cambridge có từ trình độ Pre-Starters đến Flyers 2 Hiện tại trên Alokiddy tôi mới thấy có đến trình độ Flyers 1. Như...
Người Gửi:Đỗ Hà | Gửi lúc:5/30/2011 9:29:30 AM
Chia sẻ
Chia sẻ
PopUp free